nu3vex logo nutricionist zagreb

Uvjeti kupovine

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) je Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, Zagreb. Kupac robe I usluga je posjetitelj web trgovine koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, transakcijskim računom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju, ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, 10 000 Zagreb, MB: 97745782 vlasnik je web stranice www.nu3vex.com

Putem web trgovine www.nu3vex.com kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama trgovine Prodavatelja. Nu3vex – obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu nije u sustavu PDV-a. Valuta je Euro (EUR) uz iskaz cijene prema tečaju konverzije u kunama (HRK).

Dvojno iskazivanje cijena

Preračunati iznosi HRK/EUR zaokružuju se na dvije decimale u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja. Fiksni tečaj konverzije €/kn iznosi 1€ = 7.53450 Kn.

Od dana 01.01.2023 euro je službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Naručivanje

Naručivanje robe i usluga moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Naručivanje proizvoda i usluga moguće je samo iz hrvatske.

Uplata po ponudi – ovim načinom plaćanja dobiti ćete potvrdu narudžbe sa podacima o plaćanju na vašu e-mail adresu. Narudžba kreirana odabirom plaćanja Transakcijski račun vrijedi kao ponuda 7 dana od dana formiranja narudžbe. Po izvršenju Vaše uplate potrebno je 1-2 radna dana (radnim danom) kako bismo uplatu evidentirali na Nu3vex računu. Nakon vidljive uplate narudžba će biti isporučena.

Roba se naručuje elektronskim obrascem. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle i usluge, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih usluga ili artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem.

Način plaćanja

Plaćanje u Web shopu

Uplata po ponudi, uplatom kupca na Nu3vex žiro račun
Transakcijski račun HR (Internet bankarstvo/pošta/banka/FINA)

Raiffeisenbank RBA
IBAN: HR8724840081135027793

Sve cijene izražene su u službenoj valuti Euro (EUR) uz iskaz cijene prema tečaju konverzije u kunama (HRK). Nu3vex – obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu nije u sustavu PDV-a.

Plaćanje u centru Nu3vex

Gotovinsko plaćanje
Uplata po ponudi, uplatom kupca na Nu3vex žiro račun
Transakcijski račun HR (Internet bankarstvo/pošta/banka/FINA)

Raiffeisenbank RBA
IBAN: HR8724840081135027793

Pouzećem

Pri preuzimanju pošiljke od kurirske službe  

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavatelju pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom na Internet stranici prodavatelja preko internet bankarstva. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Povrat i reklamacije

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Nu3vex za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, Zagreb, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Nu3vex web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Nu3vex na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik na www.nu3vex.com,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik www.nu3vex.com,
 1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 2. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 3. c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Nu3vex zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 4. d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, Zagreb i korisnika kao kupca.
 5. e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
 6. f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 7. g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te

– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Nu3vex o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na OVOM LINKU korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Nu3vex bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Nu3vex , odnosno Nu3vex zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Nu3vex može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, Zagreb (www.nu3vex.com), bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Nu3vex , odnosno Nu3vexu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida se javi na  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Nu3vexu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Nu3vex o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti OVDJE

 1. h) U slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

 1. i) Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Zaštita kupaca

SSL Secure zaštita za sve trgovce i kupce. Upis se štiti SSL enkripcijom podataka

ssl

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

Dostava

Uvjeti dostave

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 3 radnih dana. Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju isporuka će biti izvršena u roku 48h po primitku narudžbe. Korisnik će o načinu dostave biti obaviješten u trenutku naručivanja robe (elektronskim ili telefonskim putem ovisno o načinu kupnje za kojega se kupac odluči). Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje, uvećano za zatezne kamate. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka u dostavi.

Trošak dostave

Poštarina za narudžbe iznad 66,36€ (500,00kn) je u potpunosti besplatna, za narudžbe ispod 66,36€ (500,00kn) poštarina iznosi 3,98€ (30,00kn), a za artikle plaćene pouzećem 3,98€ (30,00kn).

Jamstvo privatnosti

Jamčimo za sigurnost i tajnost svih podataka o naručitelju. Podaci moraju biti potpuni i vjerodostojni. Obvezujemo se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN br. 103/2003 i 118/2006. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Nu3vex web jamči da osobni podaci korisnika Web trgovine neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Izjava o povjerljivosti

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio Uvjeta kupovine i može se pročitati OVDJE

Izmjene

Nu3vex web zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.

Pitanja i prijedlozi

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga molimo kontaktirajte nas na:
e-mail: 

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica www.nu3vex.com internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Nu3vex – vl. Vedrana Vinšek, obrt za savjetovanje, poslovne usluge i trgovinu, Jarun 22, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: 

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Za rješavanje spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova

Informacije navedene na ovoj stranici su isključivo edukacijske prirode. Proizvodi i pružene informacije nisu namijenjeni dijagnozi, liječenju ili prevenciji bilo koje bolesti, niti su zamjena za medicinsku pomoć i liječnički savjet. Prije upotrebe proizvoda savjetujte se s vašim liječnikom.

Šaljemo ti primjere besplatnih jelovnika!

Pokreni energiju i odličan osjećaj!

1000+ naših klijenata poboljšalo je zdravlje i fizički izgled. Probaj naše jelovnike!